• +381.11.2456.349
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Optimizacija ruta

Alat za operativni nivo optimizacije transporta

Optimizujte obilaske unapred zadatih lokacija

Korišćenjem ovog rešenja korisnicima se otvara mogućnost da brzo, precizno i efikasno planiraju dostavu robe ili obilaska terena od strane komercijalista. Menadžeri transporta mogu efikasno da upravljaju voznim parkom, planiraju poslovanje, porede planirane i realizovane zadatke, uz efikasno integrisanje sa postojećim informacionim sistemima u svojoj kompaniji, ulažući u sve to minimalne resurse.

MobTrack:24 Route planning je model za optimalno rutiranje kroz postupak koji iziskuje tačnost i preciznost, uz iznalaženje ruta kretanja vozila, kako bi pređeni put bio što manji, a zadovoljeni svi zadati preduslovi koje formuliše korisnik ovog rešenja. Ovo je rešenje za kompanije koje žele da optimizuju svoje transportne aktivnosti i troškove, ne prepuštajući ih slučaju, kao i da se bave analizom realizovanog puta svog voznog parka.

 

 

Više informacija
Šta omogućava MobTrack:24 Route planning?

MobTrack:24 Route planning je alat za operativni nivo optimizacije transporta. Ovaj modul je savremena alatku za definisanje i praćenje ključnih indikatora transportnog poslovanja kompanija koje se bave transportom i logistikom. Korisnici imaju na raspolaganju široku paletu raspoloživih izveštaja ili mogućnost da kreiraju sopstvene, kako bi pratili sve važne aspekte poslovanja, uz obuhvaćene troškove.

Standardne funkcije MobTrack:24 Route planning čine putni nalozi za vozača, planovi i mape, kao i pregled statistike ruta, sa izveštajima o neostvarenim rutama i nerealizovanim vremenskim pretpostavkama, uz precizan pregled iskorišćenosti transportnih i ljudskih resursa. Omogućeno je modeliranje transportnih puteva uz povećanje kvaliteta usluga i skraćenje transportnih puteva

Šta je potrebno za korišćenje ovog rešenja?

Modul za rutiranje mogu da primenjuju i kompanije koje nemaju uvedene procedure vezane za procese manuelne ili automatske optimizacije upravljanja vozilima. Sistem je primenljiv i u kompanijama koje nemaju precizne planove korišćenja vozila, niti tačne geografske pozicije lokacija koje obilaze njihova vozila.

Za naprednije korišćenje sistema potrebno je u prostoru locirati sve objekte koji su zanimljivi korisniku.

Najnapredniji način korišćenja predstavlja integracija sistema za rutiranje MobTrack:24 Route planning sa informacionim sistemom korisnika. Tom prilikom se od informacionog sistema mogu dobiti planovi obilaska vozila koji se optimizuju uz pomoć sistema za rutiranje. Zajednički se formiraju planovi obilaska, odnosno planovi prevoza robe. Za ovaj slučaj primene potrebno je obezbediti informatičke resurse za integraciju ova dva sistema.

Funkcionalnosti Route planning:

 • rukovanje tačkama od interesa (Point of Interest, POI) tj. lokacijama koje su zanimljive korisniku;
 • otvoreni interfejs koji omogućava komunikaciju sa WMS/ERP korisnika i integraciju sa informacionim sistemom korisnika u procesu rutiranja;
 • izbor optimalnog redosleda obilaska lokacija;
 • pronalaženje optimalnog puta između zadatih lokacija;
 • izrada planova dostave za jedno vozilo, grupu vozila ili sva vozila korisnika;
 • generisanje putnog, odnosno radnog naloga za vozača koji sadrži logističke parametre;
 • navigacija do svih lokacija na ruti, praćenje i analiza realizacije rute.
 •  

 •  

Kome je namenjen Route planning?

 • kompanijama koje nemaju jasne planove korišćenja vozila. Kod ovih korisnika modul se može upotrebiti za analizu vožnji i na osnovu toga se može oceniti da li vozači koriste optimalne puteve između lokacija na kojima su se zaustavljali.
 • kompanijama koje imaju locirane objekte koje obilaze u prostoru, ali nemaju precizne planove isporuka. Ovi korisnici modul za rutiranje mogu da koriste za proveru kretanja vozila u odnosu na lokacije od interesa, kao i da li su rute koje prave optimalne i po redosledu i po načinu obilaska između lokacija od interesa.
 • kompanijama kojima je dovoljan kriterijum za optimizaciju planiranja lokacija korisnika odnosno izbor najkraćeg ili najbržeg puta. U ovom slučaju potrebno je da korisnik, pored lokacija tačaka od interesa, obezbedi i spisak vozila koja u određenom vremenu treba da obiđu te lokacije. Optimizaciju redosleda obilaska i izbor optimalnog puta, kao i kontrolu izvršenja radnih zadataka će izvršiti sistem MobTrack:24 Route planning.
© 2024 Mobile Solutions d.o.o