TELTONIKA

Kompanija Teltonika iz Litvanije je jedan od najznačajnijih svetskih proizvođača uređaja koji se koriste u oblasti upravljanja voznim parkom (fleet management solutions). Od 1998. godine Teltonika radi na razvoju i usavršavanju produkata koji širom sveta nalaze svoju profesionalnu primenu. 

Od samog početka svog rada, Mobile Solutions koristi uređaje ove kompanije koji su dokazali svoj kvalitet u svakodnevnoj upotrebi. Danas, Mobile Solutions predstavlja autorizovanog partnera kompanije Teltonika za prodaju, promociju, distribuciju i tehničku pomoć.

Takođe, preko Mobile Solutions možete nabaviti sve uređaje iz Teltonikinog proizvodnog opusa. Više detalja o samim fleet management uređajima možete videti na sledećoj adresi.      

 

 teltonika