PRAĆENJE AVIONA

Praćenje aviona

Kako je partnerska firma MapSoft lider u prikupljanju prostornih podataka fotogrametrijskom metodom odluka da se avion kojim se vrši aerofoto snimanje prati putem MobTrack:24 sistema predstavljala je unapređenje letačkog servisa.

Instalacija uređaja je ista kao kod bilo kog drugog vozila: ugrađeni uređaj se napaja sa akumulatora i smešta u instrument tablu. Ukoliko dođe do slabljenja GSM signala na većim visinama, uređaj će privremeno prekinuti slanje podataka, ali će svi podaci biti sačuvani u internoj memoriji GPS uređaja. Onog momenta kada se uspostavi GSM veza, biće izvršen transfer svih sačuvanih podataka na server, bez bilo kakvog gubitka podataka.

prikaz realizovanog leta aviona u MobTrack:24 aplikaciji

Mogućnost eksporta putanje leta u KML i CSV format daje mogućnost boljeg planiranja letenja i opšte sagledavanje realizacije posla (ukupno vreme letenja, potrošnja goriva, brzine i visine letenja...).

 2D prikaz realizovane putanje leta 

 

3D prikaz realizovane putanje leta