Praćenje temperature tovarnog prostora

Praćenje temperature tovarnog prostora

Ova funkcija MobTrack:24 sistema omogućava praćenje temperature tovarnog prostora za prevoz žive stoke po standardima EU. Temperatura u tovarnom prostoru se meri na 6 mesta, a omogućeno je i štampanje grafika na licu mesta.

tovarni

Svakako da je kompanijama koje prevoze osetljivu robu izuzetno bitno da li je temperatura u tom prostoru (u konkretnom slučaju, hladnjači) dovoljno niska da se roba koju prevoze, posebno u letnjim mesecima, ne bi pokvarila.

Na grafiku je prikazan momenat kritičnog porasta temperature u hladnjači do kojeg je došlo usled otvaranja vrata (obeleženo crvenim krugovima). Sistem registruje temperaturu sa senzora, a o kritičnom povećanju može obavestiti korisnika.       

grafički prikaz povećanja temperature u prtljažnom prostoru (hladnjači)