SVE VESTI

Učešće na GIS forumu 2016

maj 13th, 2016

MapSoft i Mobile Solutions predstavili svoja rešenja na ovogodišnjem GIS forumu......

 

Kao i prethodnih godina, GIS profesionalci su i na ovogodišnjem GIS forumu imali priliku da razmene znanja, iskustva i ideje. Kompanije MapSoft i Mobile Solutions prepoznale su ulogu GIS Foruma u širenju iskustava  i primera dobre prakse, pa su predstavnici kompanija (Miloš Vojinović i Momir Mitrović) i ovaj put predstaviti novosti u radu na polju GIS-a i LBS-a i to kroz prezentaciju pod nazivom: "Primeri korišćenja GIS tehnologije za razvoj i implementaciju integrisanih poslovnih informacionih sistema i servisa". 

U prezentaciji su prikazana rešenja zasnovana na korišćenju računara u oblaku (eng. Cloud Computing) na platformi Windows Azure, upravljanje velikom količnom podataka (eng. Big Data) korišćenjem Enterprise Data Warehouse (EDW) i Business Intelligence (BI), razvoj rešenja zasnovanih na Internet of Things (IoT) paradigmi, korišćenje različitih RDBMS - PostgreSQL (sa ekstenzijom PostGIS), Microsoft SQL Server. Takođe, prikazan je metoda razvoja softvera za više softverkih platformi (eng. Cross-platform) - Windows, iOs, Android, korišćenje različitih GIS platformi (CadCorp, ArcGis, Open Source GIS). primena GIS standarda (ISO, OGC, INSPIRE) i razvoj informacionih sistema koji se koriste kao usluge (eng. Software as a Service, SAAS).

Navedena rešenja su prikazana kroz konkretne projekte: Razvoj informacionog sistema JP "Rzav" Arilje, Informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća na primeru GIS-a zelenih površina grada Beograda, Razvoj lokacijski baziranog sistema za praćenje vozila MobTrack:24, GIS za podstandardna romska naselja u Srbiji, Web GIS rešenja za Prostorni plan područja projekata “Beograd na vodi” i razvoj "Task & Time Real Track" rešenja za kontrolu i upravljanje u poslovnim procesima u industrijskoj proizvodnji.

Konferencija je održana 17.05.2016. godine u hotelu "M", u Beogradu. Više o konferenciji možete saznati ovde...

GISforum 1

GISforum 2

GISforum 3

Najnovije vesti

Kontakti