SVE VESTI

Razvoj funkcionalnosti u 2014.

januar 23rd, 2015

Šta smo za svoje korisnike razvili u 2014. godini?

Prateći trendove u oblasti lokacijski baziranih servisa i nove tehnologije, razvojni tim Mobile Solutions je u toku 2014. godine ponudio svojim korisnicima četiri nove funkcionalnosti MobTrack:24 sistema:

  • ROUTE PLANNING modul
  • Mogućnost nadzora voznog parka pomoću ANDROID aplikacije
  • GREEN DRIVING tj. mogućnost praćenja i poboljšanja stila vožnje (EKOLOŠKA VOŽNJA) i
  • Mogućnost DALJINSKOG PREUZIMANJA PODATAKAsa digitalnih tahografa, bez direktnog kontakta sa njima.

Najnovije vesti

Kontakti