DISTRIBUCIJA

Distribucija

Korišćenje MobTrack:24 sistema nudi distributerima rezultate koji značajno mogu unaprediti odnos sa klijentima normalizacijom i predviđanjem procesa distribucije. Naši klijenti zabeležili su značajna poboljšanja u distribuciji robe usled primene MobTrack:24 sistema zahvaljujući optimizaciji ruta i smanjenju „mrtvog vremena“.

Koje koristi distributeri mogu imati od primene Mobtrack:24 sistema?

  • ispoštovana vremena vožnji
  • predefinisane rute
  • izveštaji o količini tereta na dnevnim zadacima flote
  • elektronski dokaz dostave: vremena, istorijski podaci
  • monitoring aktivnosti dostavljača: rute, radno vreme, vreme stajanja/čekanja, stil vožnje
  • sigurnost vozača: panik taster, identifikacija vozača
  • sigurnost robe koja se prevozi
  • sprečavanje neautorizovanih vožnji
  • dokazi o isporukama ispravne robe (temperaturni senzori)
  • daljinsko onemogućavanje naredne vožnje u slučaju krađe ili neautorizovane vožnje