INDUSTRIJE

Poljoprivreda

Kompanijama koje se bave poljoprivredom od naročite je važnosti praćenje potrošnje goriva i koordinisan rad tj. praćenje rezultata rada na polju...

Hitne i službe obezbeđenja

I hitne službe (policija, vatrogasci, prva pomoć) i privatne službe obezbeđenja moraju obezbediti sigurnost i zaštitu javnih ciljeva kojima se bave. Veoma često suočeni su sa situacijama u kojima je vreme od krucijalne važnosti…

Rent-a-car

Rent-a-car kompanije rade na veoma konkurentnom tržištu gde je strategija za povećanje klijentskog portfolija i kreiranje komparativnih prednosti veoma povezana sa kvalitetom servisa i ponudom drugih usluga…

Distribucija

Menadžeri ditributivnih kompanija suočavaju se na dnevnom nivou sa izazovima u procesu distribucije robe. Od skladišta, do kamiona i dalje do klijenta, postoji mnogo faktora koje se pojavljuju u transportnom lancu, a koji mogu uticati na vreme i troškove isporuke...

Javna preduzeća

Javna preduzeća, kojom god delatnošću da se bave (vodovod, gas, struja, otpadna privreda, grejanje, javni transport) sreću se sa mnogim poteškoćama u svakodnevnom obavljanju poslova u svom sektoru...

Građevinarstvo

Distribucija ljudskih resursa, postrojenja koja se obično koriste na više gradilišta, materijal koji se dovozi na gradilište, transport otpada, poštovanje krajnjih rokova i onih u međufazama samo se neki od izazova menadžera gradilišta...

Transport i logistika

Transportne kompanije suočavaju se sa brojnim izazovima u vezi sa menadžmentom flote vozila: podešavanje ruta i lociranje kamiona na svakoj ruti, povećanje iskorišćenosti vozila i upravljanje troškovima za plate, dnevnim unosom, prekovremenim vožnjama, održavanjem vozila, osiguranjem...