PREDNOSTI

Prednosti

OPŠTI KVALITET REŠENJA

  • Partnerska kompanija MapSoft (www.mapsoft.rs) je lider u oblasti GIS-a i jedan je najvećih provajdera prostornih podataka u Srbiji. Ovo nam omogućava da u vrlo kratkom roku, ako je to potrebno, izvršimo čitav niz specifičnih servisa koji mogu biti važni za poslovanje Vaše firme (lociranje svih Vaših objekata od interesa u prostoru sa velikom tačnošću, realtime geokodiranje lokacija za isporuku, izrada specijalizovanih mapa samo za potrebe određene kompanije i sl. ). Ove poslove kompanija MapSoft izvodi svakodnevno, na njima su angažovani značajni resursi i mogu se realizovati u vrlo kratkom roku.
  • Specifičnost sistema MobTrack:24 je kvalitet i otvorenost rešenja , kao i velika pouzdanost uređaja koje nudimo. Smatramo da naši uređaji u ovom trenutku spadaju u najkvalitetnije i najpouzdanije jer su proizvedeni u tiražu od nekoliko stotina hiljada primeraka, proizvedeni su, testirani i sertifikovani u EU, imaju sve dozvole i potrebne sertifikate za korišćenje u Srbiji, koriste napredne algoritme, plug&play povezivanje na CAN, mogućnost povezivanja sa navigacionim uređajima i još čitav niz naprednih karakteristika.
  • Rešavanje najsloženijih zadataka iz oblasti telemetrije – pored osnovnog praćenja zahvaljujući korišćenju kvalitetnih GPS/GPRS uređaja, kao i sopstvenom razvoju, sistemom MobTrack:24 je omogućeno praćenje čitavog niza dodatnih parametara – broj obrtaja motora, rad hidraulike na priključnim mašinama, temperatura rashladne tečnosti, protok goriva, temperatura u tovarnom prostoru, pritisak ulja u motoru, ubrzanje, nivo goriva od automobilskih rezervoara do tankova velike zapremine (više desetina hiljada litara) na brodovima, itd.

INTEGRACIJA SISTEMA

MobTrack:24 se može koristiti kao:

  • Nezavisan sistem za optimizaciju poslova vezanih za logistiku
  • Rešenje koje integriše postojeći sistem i na taj način se efikasnost sistema podiže na viši nivo (npr. može da se koristi za realtime funkcije sistema, praćenje realizacije planiranih zadataka, daje informacije o načinu korišćenja vozila i dr.)

U vezi integracije sa informacionim sistemima kompanija važno je istaći sledeće činjenice:

  • MobTrack:24 je potpuno domaće rešenje (razvijeno od strane MapSoft-a i Mobile Solutions) što nam stvara mogućnost da odgovorimo na specifične zahteve kompanije, jer je čitav razvoj pod našom kontrolom. Rešenje je razvijeno upotrebom najsavremenijih softverskih alata na savremenoj računarskoj arhitekturi tako da omogućava integraciju sa poslovnim informacionim sistemom kompanije (SAP, Microsoft Dynamics, Pantheon, itd).
  • Napravljena je veza našeg sistema sa programom Transport Manager firme Cycle iz Beograda. Ova integracija daje poseban kvalitet i jednom i drugom rešenju, jer je na ovaj način omogućena jednostavna i efikasna kontrola radnih (putnih) naloga, a biće kvalitetnije omogućen uvid u način korišćenja vozila.