INTEGRACIJA SA POSLOVNIM SISTEMIMA KORISNIKA

Integracija sa poslovnim sistemima korisnika

 

U cilju integracije sa poslovnim informacionim sistemom korisnika potrebno je, osim moderne arhitekture sistema, dobro analizirati potrebe korisnika, kao i razumeti njegove poslovne procese. U nastavku se nalaze konkretni primeri uspešne integracije sa poslovnim informacionim sistemima tri korisnika iz različitih domena poslovanja.  

integracija   

DIS

Na primeru kompanije DIS demonstriran je primer integracije MobTrack:24 sistema u poslovni informacioni sistem kompanije. Ispraćeni su sledeći poslovni procesi kompanije:

  • kontrola načina korišćenja vozila
  • kontrola procesa zaduživanja i razduživanja goriva
  • praćenje hladnog lanca isporuke robe
  • računanje elementata za isplatu zarada zaposlenih
  • izveštaji za menadžment kompanije i
  • asistencija vozačima u nepredviđenim situacijama.

dis

 

Osim integracije sa ERP DIS, izvršena je i integracija sa sistemom za evidenciju goriva (Petrolsoft). Nakon ove integracije nijedno vozilo ne može da napusti pumpu dok se ne izvrši i verifikacija količine natočenog goriva putem MobTrack:24 sistema.

CENTAR ZA RECIKLAŽU

Osim praćenja i kontrole korišćenja vozila, izvršena je integracija sa poslovnim sistemom te je uspešno implementirano praćenje realizacije planiranih zadataka. Podaci koji se dobijaju iz MobTrack:24 sistema su (osim pređene kilometraže i vremena vožnje) i vreme rada dizalice-grajfera i vreme rada motora u leru.

czr 2 

 

TIMOCOM

Nakon izvršene integracije, korisnici sistema MobTrack:24 mogu pratiti vozila i u sistemu eMap kompanije Timocom, lidera u oblasti transportnog menadžementa. Na taj način kompanije koje se bave isporukom robe mogu klijentima kojima transportuju robu da pored ostalih informacija o transportu ponude i informacije o poziciji vozila koje vrši prevoz.

 TC MSolutions

Informacioni tok između primaoca naloga i nalogodovaca postao je mnogo kraći i efikasniji, jer su sva vozila vidljiva na platformi za poslovne partnere.