IDENTIFIKACIJA I AUTORIZACIJA VOZAČA

Pored sistema koji je do sada bio podržan, a koji je bio zasnovan na i-button tehnologiji, sada su podržani i novi sistemi za identifikaciju vozača (Dallas iButton, 125kHz RFID i Mifare 13.56MHz RFID). Korisnicima je omogućen i autorizovani pristup tako da vozilo može pokrenuti samo vozač koji je na listi onih koji mogu da upravljaju određenim vozilom. Uz to, omogućeno je i da ovlašćena osoba može daljinskim putem onemogućiti pokretanje vozila u slučaju kršenja kompanijskih pravila.

 identifikacija vozaca