DALJINSKO PREUZIMANJE PODATAKA SA DIGITALNIH TAHOGRAFA

Uz pomoć MobTrack:24 sistema podaci sa digitalnog tahografa se preuzimaju automatski, korišćenjem GSM mreže. Nema potrebe za čekanjem kamiona, presnimavanjem podataka i njihovim daljim prenošenjem - podaci se preuzimaju bilo kada i bilo gde, bez kontakta sa vozilom.

digitalni tahograf