ČITANJE DODATNIH PARAMETARA

dodatni

Prateći potrebe tržišta tj. kompanija i njihovog voznog parka, stručnjaci Mobile Solutions omogućili su očitavanje brojnih dodatnih parametara sa više od 1000 modela putničkih i lakih dostavnih vozila i više od 450 modela radnih i poljoprivrednih mašina.

dodatni 1